Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση" στις 30/8/2017

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

 

Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές που θα προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη 30/08/17, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο τριγωνα 45˚ και έναν διαβήτη.