Ανακοίνωση για τη Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για τη Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για την παρουσίαση των Δ.Ε. περιόδου Οκτωβρίου 2017 είναι η Παρασκευή 15/09/2017