Επαναληπτική εξέταση μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα" 3ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2016-2017

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα" 3ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί μαζί με την επαναλητπική εξέταση του μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα" 4ου εξαμήνου την Πέμπτη 21/9/2017 και ώρα 15.00 στις αίθουσες Α001, Α002