ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων Χ.Ε. μετά απο αναβολή λόγω απεργίας, της Δευτέρας 15/01/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων Χ.Ε. μετά απο αναβολή λόγω απεργίας, της Δευτέρας 15/01/2018

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή αφορά στις αίθουσες εξέτασης του μαθήματος "Υδραυλικά Έργα" 7ου εξαμ.