ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση του μαθήματος "Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση" του 7ου εξαμ.

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές που θα προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος την Δευτέρα 22/01/18,

πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο τριγωνα 45˚ και έναν διαβήτη.

 

 από το εργαστήριο