ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση παρουσίασης Δ.Ε. περιόδου Φεβρουαρίου 2018  Δείτε Εδώ

 

Σημείωση: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για την παρουσίαση των Δ.Ε. περιόδου Φεβρουαρίου 2018 είναι η Παρασκευή 26/01/2018