Ανακοίνωση για τις αιτήσεις εισδοχής φοιτητών από Μετεγγραφή στις ΦΕ/ΕΜΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ ,

φοιτητών από μετεγγραφή είναι έως 2/2/2018