ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ" - ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018

Καλούνται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου και όσοι φοιτητές επιθυμούν, σε ενημερωτική συνάντηση, την Πέμπτη 15/2/2018 στο αμφιθέατρο Β2 και ώρα 13.00 π.μ. με θέμα «Ενημέρωση για τα μαθήματα επιλογής, στο πλαίσιο των προσφερόμενων Εμβαθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών», προκειμένου να διευκολυνθούν στην επιλογή Εμβάθυνσης με Κύρια και Δευτερεύουσα Ροή (στο 6ου εξάμηνο σπουδών), κατά την περίοδο των εγγραφών.

Η ενημέρωση θα γίνει από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους Διευθυντές των Τομέων και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών .