Ανακοίνωση αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρ. Εξαμ. (8ο), ακαδ. έτους 2017-2018

Ανακοίνωση αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρ. Εξαμ. (8ο), ακαδ. έτους 2017-2018

Αφορά τα Μαθήματα:

  • ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 8ου ΕΞΑΜ.
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ου ΕΞΑΜ.