ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση παρουσίασης Δ.Ε. περιόδου Ιουνίου 2018 Δείτε Εδώ

Σημείωση: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για την παρουσίαση των Δ.Ε. περιόδου Φεβρουαρίου 2018 είναι η Παρασκευή 08/06/2018