Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2018-2019

Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2018-2019

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Σ.Α.Τ.Μ. στο Κτίριο Βέη, το διάστημα από Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 11:30 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.