ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΞΑΜ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ", ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές τις Σχολής μας ότι, για τη Δευτέρα 30/09/2019 το μάθημα "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ" 1ου εξαμ. δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

26/09/2019
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.