ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3ου ΕΞΑΜ. "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ", ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 04/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3ου ΕΞΑΜ. "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές τις Σχολής μας ότι, για τη Πέμπτη 03/10/2019 το μάθημα "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ" 3ου εξαμ. δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

27/09/2019
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.