ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ" 9ου ΕΞΑΜ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/10/2019

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής μας, ότι το μάθημα του 9ου εξαμήνου «Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/10/2019, όπως αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών 19-20 και θα αναπληρωθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 07/10/2019 ώρα 16:00 - 19:00 στην αίθουσα Λ19.
 
30/10/2019
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ