ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΤΜ 2019-2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, ώρα: 09.30-10.30
Κτίριο Λαμπαδάριο – Μεγάλο Αμφιθέατρο
Πρόγραμμα εκδήλωσης
  • Χαιρετισμός από τον Αναπληρωτή Πρύτανη ΕΜΠ, Καθηγητή Μαρίνο Κάβουρα
  • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Ιωαννίδη Χαράλαμπο
  • Παρουσίαση από τους Διευθυντές των Τομέων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών:
  • Τοπογραφίας, Βασίλειο Γκίκα, Καθηγητή ΣΑΤΜ
  • Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού, Α. Βλαστό Καθηγητή ΣΑΤΜ
  • Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης , Ι. Ναλμπάντη Αναπλ.Καθηγητή ΣΑΤΜ
  • Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις παροχές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ από εκπρόσωπό της.