ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ" 1ου ΕΞΑΜ., ΣΤΟ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ" 1ου ΕΞΑΜ., ΣΤΟ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H αλλαγή αφορά μόνο τη μέρα ΠΕΜΠΤΗ που διδάσκεται το μάθημα, στην οποία δημιουργούνται 2 Τμήματα (δείτε την ανωτέρω ανακοίνωση)