Ανακοίνωση αλλαγής στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το μάθημα "ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ" 1ου εξαμ., μόνο για ΠΕ 09/01/2020

Ανακοίνωση αλλαγής στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το μάθημα "ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ" 1ου εξαμ., μόνο για ΠΕ 09/01/2020

Σημείωση: Το μάθημα, κατά την έναρξη του, θα διεξαχθεί και με τα δύο τμήματα

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.