ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Λόγω αντικειμενικών συνθηκών, και παρά το εντατικό πρόγραμμα αναπληρώσεων που ακολουθήθηκε όλο το διαρρεύσαν διάστημα του χειμερινού εξαμήνου 2019-20, διαπιστώθηκε ότι για σημαντικό αριθμό μαθημάτων (περισσότερα του 20% των προσφερομένων) απαιτούνται επιπλέον ώρες διδασκαλίας, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν μέχρι τις 10/1/2020, που ολοκληρώνονται τα μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο σύμφωνα με το ισχύον ακαδ. ημερολόγιο της Σχολής. Συνεπώς, ακολουθώντας και την απόφαση της Συγκλήτου, της 20ης/12/2019, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου, με διασφάλιση της ποιότητας και αρτιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατέστη επιτακτική η ανάγκη για ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ των μαθημάτων του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου, ώστε να ολοκληρωθούν στις 17/1/2020.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παράτασης (13/1 - 17/1/2020) πρόκειται να διδαχθούν ΜΟΝΟΝ τα μαθήματα που έχουν διαπιστωμένο πρόβλημα, σύμφωνα με το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα (δείτε εδώ) για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΣΑΤΜ . Τα υπόλοιπα μαθήματα θα ολοκληρωθούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ στις 10/1/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα των κανονικών ωρών και των ωρών αναπλήρωσης που περιλαμβάνονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (που έχει ανακοινωθεί από την αρχή του ακαδ. έτους) μετατίθεται κατά μία εβδομάδα, οπότε θα αρχίσει την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/1/2020, χωρίς αλλαγές στη χρονική διάρκειά του και στις ημέρες & ώρες εξέτασης κάθε μαθήματος.

Το εαρινό εξάμηνο 2019-20 θα ξεκινήσει στις 12/2/2020, σύμφωνα με το αναρτημένο Ακαδ. Ημερολόγιο (αντί στις 10/2/2020), για όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, που περιλαμβάνονται σε αυτό (εβδομάδες μαθημάτων, εξετάσεις, θερινά μαθήματα).

Ο Κοσμήτορας 
Χαράλαμπος Ιωαννίδης
Καθηγητής ΣΑΤΜ-ΕΜΠ