ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής μας, ότι το μάθημα της Προβολικής Γεωμετρίας 2ου εξαμήνου, θα συνεχιστεί προσωρινά με διδασκαλία από απόσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycources.

19/03/2020
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ