ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟY ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟY ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ

Όσοι  ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εξετάσεις, να ενημερώσουν την Γραμματεία της Σχολής secret@survey.ntua.gr ,  για τη διεύθυνση email με την οποία επιθυμούν θα συνδεθούν.