ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όσοι  ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εξετάσεις  9:00 - 11.00, θα συνδεθούν στο:https://iospyrop.my.webex.com/iospyrop.my/j.php?MTID=mf33c5b9e32c5e31fc2402f3613baa06dκαι θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό:  THESES
Όσοι  ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εξετάσεις 12:30 - 14.30, θα συνδεθούν στο:https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m6db0e2026a72fcd2f3331cb622c1b86e και θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό:   gxHzw4xWd54