ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2020-2021

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής  Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Κτίριο Βέη, το διάστημα από Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 έως 2 Οκτωβρίου 2020, καθημερινά και ώρα 11:00 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.