ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ωρολ. Πρόγραμμα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (2η Ανάρτηση - 03/02/2021)

Ωρολ. Πρόγραμμα 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (3η Ανάρτηση - 26/04/2021)

Ωρολ. Πρόγραμμα 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (5η Ανάρτηση - 19/05/2021)

Ωρολ. Πρόγραμμα 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (5η Ανάρτηση - 19/05/2021)

Τα μαθήματα Ε.Ε. σύμφωνα με το Ακαδημαίκό Ημερολόγιο αρχίζουν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021


Ωρολ. Πρόγραμμα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ωρολ. Πρόγραμμα 3ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (2η Ανάρτηση - 07/10/2020)

Ωρολ. Πρόγραμμα 5ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ωρολ. Πρόγραμμα 7ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (5η Ανάρτηση - 21/10/2020)

Ωρολ. Πρόγραμμα 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (2η Ανάρτηση - 07/10/2020)

  • Οι αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σημειώνονται με κόκκινο

Τα μαθήματα Χ.Ε. σύμφωνα με το Ακαδημαίκό Ημερολόγιο αρχίζουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020