Ενημέρωση για το μάθημα "ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ" 1ου εξαμήνου (αφορά μόνο του πρωτοετείς φοιτητές)

  • Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ

ότι το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ

θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία τηρώντας τους απαιτούμενους  κανόνες υγειονομικής προστασίας.

Το πρώτο μάθημα την Τετάρτη 7/10/2020 θα διεξαχθεί:

1) από  08:45  – 12:30 σε δύο ομάδες ως εξής:

  • ΟΜΑΔΑ Α:  από Α έως Καρ. (αίθουσα Α001, υπεύθυνη Ε. Άγα)
  • ΟΜΑΔΑ Β:  από Κατ. έως Παν. (αίθουσα Α002, υπεύθυνη Λ. Στάμου)

2) από 15:00  – 18:45 η τρίτη ομάδα ως εξής:

  • ΟΜΑΔΑ Γ:  από Παντ. έως Ω (αίθουσα Α001, υπεύθυνες Ε. Άγα & Λ. Στάμου)