Ενημέρωση για την έναρξη του μαθήματος "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 4ου (Παρασκευή 26/02/2021)

Το πρώτο μάθημα για τα Αγγλικά 4ου εξαμήνου (Τεχνική ορολογία) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/2 σύμφωνα με τις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Σύνδεσμος μαθήματος: https://centralntua.webex.com/meet/ntua.webex99

Η διδάσκουσα
Δρ Μ. Σταθοπούλου