ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Εαρινές εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ε.Ε. 2020-2021 (έως Τετάρτη 10/03/2021)

Το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών σε εξάμηνο και υποβολής δήλωσης μαθημάτων έχει ανοίξει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή τις ημερομηνίες εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει να επιλέξετε το παρακάτω σύνδεσμο:

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  http://www.central.ntua.gr/registrations     

Καλούνται οι φοιτητές/τριες της Σχολή μας να ολοκληρώσουν με προσοχή την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο, εντός των ημερομηνιών που έχουν οριστεί στο εγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021, καθώς και την δήλωση των εαρινών μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, προκειμένου να έχουν δικαίωμα εξέτασης.

Ιδιαίτερη προσοχή στην "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ" όλων, καθώς έτσι μόνο ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής στο εξάμηνο και η δήλωση των μαθημάτων.

Μετά τη λήξη των εγγραφών (Τετάρτη 10/03/2021), οι φοιτητές οφείλουν να επιβεβαιώσουν οτι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους και τη δήλωση μαθημάτων τους από την ηλεκτρονική τους καρτέλα στο https://my.central.ntua.gr/auth/login?returnUrl=%2Fuser%2Fwebtop

Επισημαίνεται ότι, η εγγραφή στο mycourses ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ την εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο εγγραφολόγιο, που αποτελεί υποχρέωση και απαραίτητη προϋπόθεση βάσει της οποίας οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στις διαδικασίες εξέτασης των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.