ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-2-2021 ΜΕΣΩ MS TEAMS

Το μάθημα "στοιχεία επεξεργασίας σημάτων" θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26/2/21 και ώρα 15:00. Θα γίνει με την χρήση MS Teams.

Κωδικός Μαθήματος i22au8c

Οι Διδάσκοντες