Ανακοίνωση για τους φοιτητές 8ου εξαμήνου

 

Καλούνται οι φοιτητές-τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα του 8ου εξαμήνου: «Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας» να συνδεθούν στο Microsoft Teams, οπωσδήποτε, την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, για ενημέρωση και καταρτισμό των ομάδων εργασίας.

Η σύνδεση θα γίνει στο MsTeams, Ομάδα: 'ΜΕΓΑΦΩΤ':

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad37746a6e39c41e1a5e2b04b71baf982%40thread.tacv2/conversations?groupId=166ed594-2f0e-4087-b73d-bcb9ff29c37e&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40,

κωδικός pnc1305

Οι διδάσκοντες του μαθήματος