ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι», 4ου εξάμήνου, ΑΚAΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-21

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο μάθημα  «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι», 4ου εξάμήνου, ότι αυτό θα διεξαχθεί στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου  με ημερομηνία έναρξης Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και λήξης Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα mycourses του μαθήματος.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ