ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΓΑΙ 4ου ΕΞΑΜ. (ΑΚAΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-21)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΓΑΙ 4ου ΕΞΑΜ. (ΑΚAΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-21)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα  «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι», ότι αυτό θα διεξαχθεί στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου  με ημερομηνία έναρξης Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και λήξης Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021. Αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα mycourses του μαθήματος.