ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου σε ενημερωτική συνάντηση, την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 17:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (ΟΜΑΔΑ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΩΝ ΣΑΤΜ-ΜΓ» ΚΩΔ.: bo4ljke), με θέμα:

«Ενημέρωση για τα μαθήματα επιλογής και τις προσφερόμενες εμβαθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών». 

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ανάλυση του Προγράμματος Σπουδών και οι επιλογές που μπορούν να κάνουν οι φοιτητές από το 6ο εξάμηνο, καθώς και η παροχή διευκρινήσεων για την επιλογή Εμβάθυνσης σε  Κύρια και Δευτερεύουσα Ροή.

Η ενημέρωση θα γίνει από τον Κοσμήτορα, την Αναπλ. Κοσμήτορα και τις Διευθύντριες των Τομέων. Θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους φοιτητές.

Θα ακολουθήσουν, αμέσως μετά την εορταστική περίοδο και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως, και άλλες συναντήσεις για παροχή λεπτομερέστερων διευκρινήσεων από τους Διευθυντές όλων των Εργαστηρίων της Σχολής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ-ΜΓ