Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2020-2021

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2020-2021

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, που θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, οι φοιτητές κατά την προσέλευσή τους πρέπει να επιδεικνύουν έγγραφο ταυτοπροσωπίας και

- πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

- πιστοποιητικό νόσησης στο διάστημα των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών ή

- βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους της Σχολής. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Για τους φοιτητές αυτούς προβλέπεται εξέταση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα καθορισθεί και ανακοινωθεί εγκαίρως.

Στην εξέταση αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές έχουν θετικό rapid ή PCR τεστ πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος και, επειδή η διαπίστωση της νόσησης θα τεκμαίρεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας edupass, είναι απαραίτητο, αν δεν έχετε κάνει ήδη την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, να προχωρήσετε στην εγγραφή σας το ταχύτερο και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εξετάσεων.