Αναπλήρωση μαθήματος "Μηχ. Ρευστών" 5ου εξαμήνου την Τρίτη 18-01-2022 & "Υδρολογία υπόγειων νερών" 7ου εξαμήνου την Δευτέρα 17/01/2022

Αναπλήρωση μαθημάτων

5ο εξαμήνο "Μηχανική Ρευστών" Τρίτη 18-01-2022 και ώρα 16.300-19.30

7ου εξαμήνου "Υδρολογια υπόγειων νερών"  Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα 18.30-21.30

Η αναπλήρωση θα γίνει μέσω teams