ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ EDUPASS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη προηγούμενη ανακοίνωση της Σχολής, η φυσική παρουσία σας στις επικείμενες εξετάσεις και, ιδιαίτερα, η δυνατότητα διασφάλισης συμμετοχή σας σε κατ' εξαίρεση εξέταση, στην περίπτωση που νοσήσετε κατά τη διάρκεια της κανονικής εξεταστικής περιόδου, εξαρτάται ευθέως από την εγγραφή σας στην πλατφόρμα edupass (η εγγραφή γίνεται άπαξ).

Συνεπώς, όσοι δεν έχετε ήδη εγγραφεί, καλείστε ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ και πάντως πριν την έναρξη των εξετάσεων. Σας τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι η ένταξή σας στο edupass αποτελεί ΑΝΑΓΚΑΙΑ προϋπόθεση για να αιτηθείτε συμμετοχή σε κατ' εξαίρεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

Ο τρόπος και οι διαδικασίες πραγματοποίησης των κατ' εξαίρεση εξετάσεων, λόγω νόσησης από COVID 19, θα προσαρμοσθούν στις ανάγκες που θα προκύψουν, και θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις, με την ευχή να μην χρειαστεί να αξιοποιηθεί από κανένα/καμία η δυνατότητα για κατ' εξαίρεση εξέταση λόγω νόσησης!