Ανακοίνωση για την εξέταση ξένης γλώσσας "Γαλλικά" 3ου εξαμήνου στην εξεταστική Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής, ότι η εξέταση της ξένης γλώσσας "Γαλλικά" 3ου εξαμήνου, θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με κατάθεση ερευνητικής εργασίας,

σε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 07 Φεβρουαρίου 2022