ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023 - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. 03/10/2022

ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2022-2023

Τα μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2022-2023 του Ωρολογίου Προγράμματος,  θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία. 

Η έναρξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022-23 θα γίνει, την Δευτέρα 3/10/2022

Η έναρξη των μαθημάτων του 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022-23, θα γίνει την Τρίτη 4/10/2022

Η έναρξη των παρακάτω μαθημάτων, θα γίνει από την Δευτέρα 10/10/2022:
     Μετρολογία Επιλογής (9ου εξαμήνου)
     Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Επιλογής (7ου εξαμήνου)
     Οικονομική Γεωγραφία Υποχρεωτικό κατεύθυνσης (7ου εξαμήνου)
     Κοινωνιολογία του Χώρου Υποχρεωτικό (5ο εξαμήνου)
     Διευθετήσεις Υδατορευμάτων (9ο εξαμήνου)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023 
1ο εξάμηνο 
3ο εξάμηνο
5ο εξάμηνο
7ο εξάμηνο
9ο εξάμηνο