ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους φοιτητές/τριες της ΣΑΤΜ-ΜΓ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους φοιτητές/τριες της ΣΑΤΜ-ΜΓ

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής βρίσκεται προ την ολοκλήρωσης πρότασης, η οποία εν συνεχεια πρόκειται να συζητηθεί στην ΓΣ της Σχολής προς λήψη απόφασης, για την θέσπιση νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, που προγραμματίζεται να ισχύσει από το επόμενο ακαδ. έτος (2023-2024), με την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του Ε.Μ.Π.

Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την εγγραφή σας στο τρέχον, και στο επόμενο εαρινό, εξάμηνο του ακαδ. έτους που διανύουμε (2022-2023), και οι οποίες γίνονται με το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.

Η μετάβαση στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα γίνει ομαλά, μέσω μεταβατικών διατάξεων και κανόνων, που θα διασφαλίζουν τις επιλογές που έχετε κάνει μέχρι τώρα.

Παρακαλείστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο ακολουθώντας τα σημερινά ισχύοντα και τις επιλογές σας.

Ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ-ΜΓ