Διάρθρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΓΣ Σχολής, συνεδρίασης 13/5/2021

Διάρθρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΓΣ Σχολής, συνεδρίασης 13/5/2021