Ανακοίνωση προσωρινής αλλαγής αιθουσών διδασκαλίας εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής μας, οι παρακάτω προσωρινές αλλαγές αιθουσών διδασκαλίας, σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2022-2023, ως εξής:

Σιδηροδρομική  (8ο)  Παρασκευή 03/03/2023  12.45-15.30  Αιθ. Λ19

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας  (6ο)  Δευτέρα 06/03/2023  11.45-15.30  Αιθ. Λ. μ. Αμφ.

Οδοποιϊα ΙΙΙ (Σχεδ. και Λειτ. Κόμβων)  (8ο)  Τρίτη 07/03/2023  9.45-12.30  Αιθ. A004

Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων  (6ο)  Τετάρτη 08/03/2023  15.00-17.45  Αιθ. Λ20
 * OI ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΈΝΤΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ

01/03/2023
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ