Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης μαθήματος "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ" 6ου εξαμήνου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης μαθήματος "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ" 6ου εξαμήνου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2022-2023

- Η αλλαγή εξέτασης του μαθήματος φαίνεται και στο αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ