ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Χειμερινό Εξάμηνο 23-24, θα ξεκινήσουν σήμερα Τρίτη 17/10/2023 έως την Κυριακή 29/10/2023, για όλα τα εξάμηνα, πλην του 1ου εξαμήνου, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Επισημαίνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (νΠΠΣ) και θα διδαχθούν αποκλειστικά τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Χειμερινό Εξάμηνο, θα γίνουν με βάση το νέο ΠΠΣ και τις Μεταβατικές Διατάξεις.

Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο, ακολουθούν τη δομή και τις υποχρεώσεις του νέου ΠΠΣ (νΠΠΣ) και

  • Δεν έχουν δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων μεγαλύτερου εξαμήνου από εκείνο της εγγραφής.
  • Έχουν δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του εξαμήνου εγγραφής.
  • Έχουν δυνατότητα δήλωσης οφειλούμενων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, σύμφωνα με την αντιστοίχησή τους με τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ και τις μεταβατικές διατάξεις.
  • Ειδικότερα ΟΛΟΙ οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου έχουν την υποχρέωση δήλωσης του μαθήματος Γεωδαισία ΙΙΙ του νΠΠΣ, ανεξαρτήτως αν χρωστούν ή όχι το μάθημα Γεωδαισία ΙΙΙ του πΠΠΣ, καθώς περιλαμβάνει διαφορετική ύλη, παρότι έχουν κοινή ονομασία (για περισσότερα βλ. Μεταβατικες Διατάξεις).

Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο 7ο, 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο θα ακολουθήσουν το παλαιό ΠΠΣ (πΠΠΣ) του 2022-2023, ως προς τη δομή και τις υποχρεώσεις τους για λήψη διπλώματος και δύνανται να δηλώσουν τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη διπλώματος, όπως αυτά έχουν αντιστοιχηθεί στο νΠΠΣ, ανεξαρτήτως εξαμήνου (δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μαθήματος μεγαλύτερου εξαμήνου). 

Αναλυτικές οδηγίες για την δήλωση των μαθημάτων κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή και πίνακες αντιστοίχισης των μαθημάτων του πΠΠΣ στο νΠΠΣ (κορμού και επιλογής ανά κατεύθυνση), μπορείτε να δείτε εδώ.