Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση για την Έκδοση Κάρτας Σίτισης για το Ακαδ. Έτος 2023-2024 23/11/2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 20/10/2023
Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2023-24 19/10/2023
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 17/10/2023
Αναλυτικές οδηγίες για την δήλωση των μαθημάτων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και πίνακες αντιστοίχισης των μαθημάτων του παλαιού ΠΠΣ στο νέο ΠΠΣ (κορμού και επιλογής ανά κατεύθυνση). 17/10/2023
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 13/10/2023
Ανακοίνωση για αλλαγές στα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων_Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 7ου και Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προβλήματα Χωρικού Σχεδιασμού 9ου εξ. ακαδ. έτους 2023-2024 12/10/2023
Ανακοίνωση για το 1ο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 3ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 02/10/2023
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 25/09/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 14/09/2023