Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση Αλλαγής στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα μαθήματα "Φιλοσοφία των Επιστημών" 5ου εξαμ.& "Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη" 7ου εξαμ., ακαδ. έτους 2017-2018 02/11/2017
Αναπλήρωση για το μάθημα "Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις" 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018, για την Παρασκευή 20/10/2017 17/10/2017
Παραλαβή Σχεδιαστικών Οργάνων για το μάθημα "Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις" 1ου εξαμ. ακαδ. έτους 2017-2018 11/10/2017
Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις 1ου εξαμ. ακαδ. έτους 2017-2018 09/10/2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 09/10/2017
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα 7ου εξαμ. "Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων" 04/10/2017
Αλλαγή έναρξης διδασκαλίας του μαθήματος "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ" 3ου εξαμ., ακαδ. έτους 2017-2018 29/09/2017
Αλλαγή ώρας Αγγλικής Γλώσσας 3ου εξαμήνου για Δευτέρα 2/10/2017 29/09/2017
Ανάθεση ή αλλαγή Διπλωματικών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2017 27/09/2017
Έναρξη μαθημάτων "Ιστορία Πολιτισμού" και "Φιλοσοφία επιστημών" την Τρίτη 10/10/2017 27/09/2017