Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση για το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα" 4ου, για την Παρασκευή 12/05/2017 11 Μαΐου 2017
Αναπληρώσεις μαθήματος "Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)" 2ου εξαμ., για Παρασκευή 12/05/2017 και 19/05/2017 03 Μαΐου 2017
Αναπληρώσεις μαθήματος "Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης" 4ου εξαμ., για Πέμπτη 11/05/2017 και 18/05/2017 02 Μαΐου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Ανοιχτοί αγωγοί και υδραυλικές κατασκευές" του 8ου εξαμήνου για Τετάρτη 3/5/2017 28 Απριλίου 2017
Ενημέρωση για το Σεμινάριο της Τεχικής Υδρολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 29/3/2017 07 Απριλίου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Θεματική Χαρτογραφία" του 6ου εξαμήνου στις 26/4 & 3/5 07 Απριλίου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Χαρτογραφία ΙΙ" του 4ου εξαμήνου στις 27/4/2017 31 Μαρτίου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Φωτοερμηνεια Τηλεπισκόπηση" του 4ου εξ. Πέμπτη 30/3/2017 29 Μαρτίου 2017
Εκδήλωση με αφορμή την επίσκεψη στην Αθήνα του Santiago del Hierro Kennedy, συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος MDUT της Σχολής Αρχιτεκτόνων PUCE (Κίτο, Εκουαδόρ), στο πλαίσιο της δράσης 107 (Διεθνής Κινητικότητα) του Προγράμματος Erasmus+ 29 Μαρτίου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος 4ου εξαμήνου "Γεωδαισία ΙΙΙ" 6/4/2017 & 4/5/2017 29 Μαρτίου 2017