Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική" 2ου εξαμήνου, για τη τρέχουσα εβδομάδα 29 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση για το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα" 4ου εξαμ., για σήμερα 26/05/2017 26 Μαΐου 2017
Αναβολή μαθήματος "Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ" 6ου εξαμ. και Αναπλήρωση του στις 29/05/2017 23 Μαΐου 2017
Αναβολή μαθήματος 2ου εξαμ., για Τρίτη 23/05/2017 22 Μαΐου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Φωτοερμηνεια Τηλεπισκόπηση" του 4ου εξ. Πέμπτη 25/5/2017 19 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση για την δήλωση μαθημάτων Χ.Ε. για την έκτακτη διπλή εξεταστική Ιουνίου 2016-2017 16 Μαΐου 2017
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 16 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση για το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα" 4ου, για την Παρασκευή 12/05/2017 11 Μαΐου 2017
Αναπληρώσεις μαθήματος "Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)" 2ου εξαμ., για Παρασκευή 12/05/2017 και 19/05/2017 03 Μαΐου 2017
Αναπληρώσεις μαθήματος "Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης" 4ου εξαμ., για Πέμπτη 11/05/2017 και 18/05/2017 02 Μαΐου 2017