Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 24 Φεβρουαρίου 2017
Αλλαγή αιθουσών διδασκαλίων των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου "Εγγειοβελτιωτικα Έργα" & "Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση" για το ακαδ. 2016-2017 23 Φεβρουαρίου 2017
Αναβολή μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας 4ου Εξαμήνου στις 24/2/2017 23 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκποπηση του 8ου εξαμήνου 22 Φεβρουαρίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ" - ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2017 21 Φεβρουαρίου 2017
Αναπληρωση μαθήματος 2ου εξαμήνου "Χαρτογραφία Ι" στις 3/3/2017 21 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση για το μάθημα "Χωροταξία" 8ου εξαμ., τη Τετάρτη 22/02/2017 20 Φεβρουαρίου 2017
Έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής εαρινών εξαμήνων, ακαδ. έτους 2016-2017 20 Φεβρουαρίου 2017
Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Γεωδαιτική Αστρονομία" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 17 Φεβρουαρίου 2017
Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Γεωδαιτική Αστρονομία" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 17 Φεβρουαρίου 2017