Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 4ου ΕΞΑΜ., ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2202/2019 21 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 20 Φεβρουαρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ Ι" 2ου ΕΞΑΝΗΝΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Συστήματα Μεταφορών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 15 Φεβρουαρίου 2019
Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" στην διπλή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 13 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αναβολής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2019, του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" 4ου εξαμ. 13 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγών σε ώρες μαθημάτων του 4ου εξαμήνου στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2018-2019 12 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος Προβολικής Γεωμετρίας (2ου εξαμήνου) στις 12/02/2019 11 Φεβρουαρίου 2019
-3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε. ΤΩΝ ΕΠΙ-ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019 - 06/02/2019 06 Φεβρουαρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ", ΤΗ ΔΕ 11/02/2019 01 Φεβρουαρίου 2019