Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Εγγραφές στα Εαρινά Εξάμηνα και Έκδοση Πιστοποιητικών Ε.Ε., ακαδ. έτους 2017-2018 15 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 4ου ΕΞΑΜ., ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018 15 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ" - ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018 14 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙΙ(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ) 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΡΙΤΗ 13/02/2018 12 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Εγγειοβελτιωτικά Έργα" 8ου εξαμ. 09 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Προβολική Γεωμετρία" 2ου εξαμ. 08 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση αλλαγής ώρας και αίθουσας εξέτασης, στη διπλή εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Χωροταξία" 8ου εξαμ. 01 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση αλλαγής ώρας εξέτασης, στη διπλή εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπ. Χαράξεις) 4ου εξαμ. 01 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση για τις αιτήσεις εισδοχής φοιτητών από Μετεγγραφή στις ΦΕ/ΕΜΠ 24 Ιανουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2018 19 Ιανουαρίου 2018