Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθημάτων "Γεωδαισία IV" και "Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση" ακαδ. έτος 2016-2017 07 Νοεμβρίου 2016
Εγκύκλιος επιτυχόντων αθλητών ακαδ. έτους 2016-2017 31 Οκτωβρίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για τις ασκήσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» του 1ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 14 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού" του 9ου Εξαμήνου 12 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων" του 9ου εξαμήνου 10 Οκτωβρίου 2016
Παραλαβή οργάνων σχεδιάσης για το μάθημα του 1ου εξαμήνου "Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις" 07 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Θεωρία σφαλμάτων και συνορθώσεις Ι" του 5ου εξαμήνου 05 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Σχεδιασμός συστημάτων Υδατικών Πόρων" του 9ου εξαμήνου 05 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος "Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία" του 1ου εξαμηνου. 04 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 5ου εξαμήνου για το μάθημα "Φωτογραμμετρία Ι" 03 Οκτωβρίου 2016