Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αναβολή μαθήματος 6ου εξαμήνου "Θεματική Χαρτογραφιά" για Δευτέρα 4/3/2019 28/02/2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Τεχνικά Υλικά" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 27/02/2019
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 4ου ΕΞΑΜ., ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2202/2019 21/02/2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 20/02/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ Ι" 2ου ΕΞΑΝΗΝΟΥ 18/02/2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Συστήματα Μεταφορών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 15/02/2019
Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" στην διπλή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 13/02/2019
Ανακοίνωση αναβολής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2019, του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" 4ου εξαμ. 13/02/2019
Ανακοίνωση αλλαγών σε ώρες μαθημάτων του 4ου εξαμήνου στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2018-2019 12/02/2019
Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος Προβολικής Γεωμετρίας (2ου εξαμήνου) στις 12/02/2019 11/02/2019