Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΡΩΣΕΙΣ Ι 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 10 Ιανουαρίου 2017
Αναπληρωση μαθήματος του 5ου εξαμήνου "Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία" 17/01/2017 02 Ιανουαρίου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων" του 9ου εξαμήνου στις 9 & 16/01/2017 23 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος 7ου εξαμήνου "Υδρολογία Υπόγειων Νερών" στις 19/12/2016 16 Δεκεμβρίου 2016
Αναπλήρωση μαθήματος "Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων – Οικονομικά Στοιχεία" 5ου εξαμήνου Τρ. 13-12-2016 09 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος 7ου εξαμήνου "Οδοποιία ΙΙ στις 20/12/2016 08 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος 9ου εξάμηνου "Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων" 5, 12 & 12/12/2016 02 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος του 7ου εξαμ. "Ψηφιακή Χαρτογραφία" 5&9/12/2016 02 Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2020 (γεννηθέντων έτος 1999) 29 Νοεμβρίου 2016
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙ" του 3ου εξαμ. 11/11/2016 10 Νοεμβρίου 2016